Libert

O firme Libert Paints

Firma Libert Paints bola založená v roku 1925. Má takmer 30-ročnú tradíciu vo výrobe jednozložkových polyuretánových náterových látok. Tieto náterové látky polymerujú vďaka vzdušnej vlhkosti a sú obyčajne považované za najvyššiu triedu medzi antikoróznymi nátermi. Analýzy chýb a závad náterových systémov jednoznačne dokazujú, že až 80% prípadov zníženej životnosti alebo havárie antikoróznych náterov je spôsobené týmito praktickými aplikačnými problémami:

  • príliš vysoká vzdušná vlhkosť behom aplikácie a vytvrďovaní
  • príliš nízka teplota
  • chybné alebo nedostatočne zmiešanie komponentov viaczložkových náterov
  • nečistoty medzi jednotlivými vrstvami náterového systému
  • nedostatočná predúprava podkladu

V prípade jednozložkových polyuretanových náterov vytvrdzujúcich vlhkosťou sú vyššie uvedené problémy výrazne eliminované:

  • vzdušná vlhkosť je využitá pri formovaní náterového systému
  • reakcia pryskyrice so vzdušnou vlhkosťou je prakticky nezávislá na teplote
  • nemôže dôjsť k chybám pri miešaní zložiek
  • trojvrstvové systémy môžu byť dokončené vo veľmi krátkej dobe (napr. 24 hod pre trojvrstvový náter)
  • k dispozícii sú primery, tolerantné k nižšiemu stupňu predúpravy podkladu

Konečné vlastnosti náteru odpovedajú najlepším epoxidovým alebo polyuretanovým dvojzložkovým systémom, zhotovenými za naprosto ideálnych podmienok (tie sú avšak v praxi takmer nemožné zaistiť). S jednozložkovými polyuretanmi Libert Paints je možné dosiahnuť vynikajúce životnosti náterového systému vo všetkých atmosférických podmienkach i pri ochrane konštrukcií, vystavených pôsobeniu sladkej a slanej vody. Ich aplikácia je takmer nezávislá na ročných obdobiach a podstatne znižuje väčšinu rizík, ktoré majú rozhodujúci vplyv na životnosť bežných náterových systémov.

Ďalšou významnou časťou produkcie firmy Libert Paints tvorí dvojzložkové polyuretány. Tieto sa vyznačujú vynikajúcou adhéziou na rôznych druhoch podkladov, a to ako na otryskanej, morenej alebo fosfátovanej oceli, hliníku, medi, mosadzi, podkladoch galvanizovaných zinkom tak na dreve, MDF a OSB doskách a väčšine plastov. Vyznačujú sa výbornou leskostálosťou a svetlostálosťou a je preto možné s úspechom aplikovať ako samozákladující náter v hrúbkach 40-120 µm, v závislosti na použitej technológii nanášania a percent riedenia. Ako predbežná úprava povrchu zinku nebo hliníku postačuje odmastenie.

Sortiment Libert zahrnuje tiež náterové hmoty vodou riediteľné, epoxidové, alkydové, vinylové, zinksilikáty, zvariteľné dielenské nátery (shopprimery), bezrozpúšťadlové epoxidy a iné špeciality nekompromisnej kvality.

Libert Paints – výrobca, ktorému môžete dôverovať